Retningslinier for klinik og klinikdrift

Nedenstående retningslinier bør opfattes som DSKH’s opfattelse af god klinikindretning og -drift i forhold til klienter. Kriterierne bør opfattes som en henstilling fra DSKH – ikke et ultimativt krav. DSKH ønsker, at det enkelte medlem gør en indsats for, i det omfang det er muligt, at imødekomme disse kriterier. Alternativt bør du som medlem af DSKH gøre en indsats for på anden måde at kompensere for eventuelle kriterier, som ikke umiddelbart kan imødekommes.

Retningslinierne gælder for medlemmer, der driver klinik på heltid eller deltid, eller som er indmeldt som aktive medlemmer i DSKH.

Det er væsentligt at klinikken opfattes som professionelt drevet af de klienter, der vælger at henvende sig i din klinik. Det er mennesker, som har henvendt sig for at få professionel hjælp og som ønsker hjælp til behandling. De bør derfor ikke tvivle på, at du er professionel i din tilgang til udøvelsen af denne del af dit erhverv.

 1. Klinikken bør være indrettet i et særskilt rum. Adgangen til din klinik bør være adskilt fra den private del af din bolig, hvis du har klinik hjemme. I det mindste bør den være neutral i forhold til din familie og dit hjem således, at patienten oplever en professionel distance til dit privatliv.
 2. Der bør være adgang til et toilet, helst således, at dette er separat i forhold til den øvrige private bolig.
 3. Klinik og toilet bør til enhver tid fremstå ryddelige og rengjorte.
 4. Der bør være indrettet en form for venterum/plads som klienten kan opholde sig ugeneret i, hvis denne er kommet for tidligt til en aftale.
 5. Telefon i klinikken bør ikke tages og kunne høres, hvis den ringer mens du har en klient i konsultation. Ligeledes bør telesvareren være så lav, at indtalinger ikke kan høres ud i rummet, når en klient er til stede.
 6. Til en klinik hører en telefon og en telefonsvarer. En klient, som vil i kontakt med dig bør enten kunne få oplysning om, hvornår du kan træffes igen eller bør kunne lægge besked om at blive kontaktet.
 1. En fast telefontid er, så vidt det er muligt, god at have.
 2. Gør det så vidt muligt at læse om mere dig på en hjemmeside. Henvisning fra DSKH’s hjemmeside er mulig.
 3. Beslut om du vil tage hensyn til allergikere således, at du f.eks. undgår rygning og adgang for dyr i din klinik.
 4. Gør opmærksom på evt. bestemte åbningstider i din klinik.
 5. Aftaler indgået med klienter skal holdes.
 6. I ferier og andre perioder, hvor du er væk, sørg da for at lave aftaler om henvisning til en anden klassisk homøopat mdskh med de klienter, der kan have behov herfor.