Registrering af RAB-medlemmer


Registreringskravene er de samme som optagelseskravene for aktive medlemmer og er ifølge DSKH’s vedtægter § 3, 2:

 • Eksamen fra en af DSKH godkendt skole
 • Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del opgøres i timer, hvor den teoretiske del kan opgøres i lektioner á 45 minutters varighed
 • Uddannelsen skal omfatte minimum 410 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde herunder:

- homøopatiens teorier og principper

- homøopatisk materia medica

- cases

 • Desuden skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning*, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser
 • Klinikvejledning/patientbehandling*
 • Psykologi*
 • Præsentation af andre alternative fagområder* (behandlingsformer)
 • De med * mærkede fag skal i alt være på minimum 140 timer
 • Derudover kræves 200 undervisningstimer eller lektioner i anatomi og fysiologi
 • 100 undervisningstimer eller lektioner i patologi

Når du indsender din ansøgning skal der foreligge dokumentation for ovennævnte fagområder dvs.:

 1. Eksamensbevis
 2. Homøopatiens teorier og principper
 3. Materia Medica
 4. Cases
 5. Praktiske timer
 6. Basal sundhedslovgivning
 7. Klinikvejledning/patientbehandling
 8. Psykologi
 9. Præsentation af andre alternative fagområder
 10. Anatomi, fysiologi
 11. Patologi

Iht. §5, stk. 4 af RAB bekendtgørelsen, alle RAB-medlemmer forpligter sig til at at løbende skal vedligeholde og opdatere deres faglige viden, dvs. optjene CPD-point.

Er du i tvivl om RAB kravene, eller om hvorvidt du opfylder dem, kan du kontakte optagelsesudvalget, som behandler ansøgninger om registrering (RAB).

Se hvem der er i optagelsesudvalget her