Læs om Foreningen

DSKH er en faglig organisation, som repræsenterer professionelle Klassiske Homøopater MDSKH i Danmark. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til homøopati og højne den faglige standard blandt homøopater i Danmark.

På de næste sider kan du læse om foreningen.

For eksempel: fagidentitet