Homøopatiske lægemidler

Homøopatisk behandling forgår med naturlige lægemidler. Der findes mere end 5500 homøopatiske lægemidler, der alle er fremstillet af mineraler, udtræk fra planter og produkter fra dyr. Der indgår aldrig dyreforsøg under udviklingen af homøpatiske lægemidler.

 Alle midler er afprøvet på raske mennesker ifølge fastsatte kriterier.

 Lægemidlerne produceres af professionelle, farmaceutiske virksomheder, og fremstillingen foregår uden ødelæggelse af naturen, forurening eller mishandling af dyr.

 Lægemidlerne er stærkt fortyndede, er uden toksiske bivirkninger og kan også bruges af børn og gravide.

 De talrige symptomer, som lægemidlet kan behandle, bliver kategoriserede i store symptomsamlinger, der lægges ind i databaser med tilhørende søgeprogrammer. Disse giver homøopaten mulighed for at finde frem til det lægemiddel, som passer bedst til de aktuelle symptomer og hele det konstitutionelle billede hos patienten iøvrigt.