Optagelseskrav

DSKH’s godkendelseskrav for titlen:

Klassisk Homøopat MDSKH

Vedtaget på ordinær generalforsamling i DSKH den 2. marts 2006

Til grund for godkendelsen ligger som minimum en fireårig deltidsuddannelse eller en 3-årig fuldtidsuddannelse med følgende retningsgivende timefordeling, som minimum::

Anatomi og fysiologi

200 lektioner

Patologi

100 lektioner

I alt

300 lektioner

Primært fagområde

Homøopatisk teori

90 timer

Materia Medica (læren om de homøopatiske midler)

140 timer

Homøopatiske cases, dvs. anvendelse af homøopatisk metode, herunder

1. brugen af metodens teorier

2. demonstrering af praktisk kendskab til den homøopatiske Materia Medica

180 timer

I alt

410 timer

Øvrige fagområder

Klientbehandling og klinikvejledning, basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser

40 timer

Psykologi

50 timer

Information om komplementære behandlingsformer

50 timer

I alt

140 timer

Krav om samlet timetal på i alt

900 timer

Derudover er der på alle uddannelser vejledt hjemmearbejde samt afgangsprojekt.
  • Når du opfylder uddannelseskravene skal du - for at blive optaget i foreningen - tilslutte digl DSKH’s formålsparagraf og etiske regler og
  • søge godkendelse hos Datatilsyn. Det skal alle godkendte alternative behandlere, og vi har optaget dette krav i vores vedtægter.
Blanketten til registrering findes på www.datatilsynet.dk
- Gå ind på siden blanketter -
fanebladet: Anmeldelsesblanketter -
faneblad: Privat virksomhed.