DSKH i SundhedsRådet

DSKH er medlem af SundhedsRådet (SR), som er en paraplyorganisation for foreninger, skoler og virksomheder, der arbejder indenfor det alternative område. Fire grupper af foreninger kan søge om medlemskab i SR. Disse er: behandlerforeninger, skoler, patientforeninger og erhvervsvirksomheder.

SR er repræsenteret i ViFAB’s (Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling) bestyrelse og i Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling (SRAB).

DSKH har gennem SR mulighed for at diskutere sager af almen interesse med andre behandlerforeninger, og SR’s øvrige medlemsorganisationer. DSKH har dermed mulighed for at rejse emner af mere juridisk eller lovgivningsmæssig karakter overfor Sundhedsstyrelsen på SRAB møderne.

DSKH har pt. 1 repræsentanter i SR: Charlotte Yde

link til Sundhedsrådet