Dansk litteratur om klassisk homøopati


 

Introduktion i klassisk homøopati

 • Georges Vithoulkas, Homøopati- fremtidens medicin. En god introduktion til homøopatien med patient cases. Forlaget Similia.
 • Kirsten Steinig & Jeanette Maglegaard, Homeopati og børn, Klitrose 2007. En praktisk håndbog til forældre og andre, der vil behandle børn ved akutte sygdomme med klassisk homøopati samt enkle husråd.
 • Ilana Dannheisser & Penny Edwards, Homøopati - En illustreret guide.Könemann 1998.
  Introduktion til homøopatiens principper og behandling med homøopatiske lægemidler ved akutte lidelser.
 • Dr. Barry Rose og Dr. Christina Scott-Moncrieff, Homøopati for kvinder.Atelier1998.
  En let tilgængelig vejledning for behandling af akutte lidelser med homøopatisk medicin – ikke kun for kvinder.

 

Hvis du vil vide mere:

Forskning

 • DSKH/Helle Egebjerg Andersen, En undersøgelse af Klassisk Homøopati – teorier, praksis og brugererfaringer. Forskningsrapport udgivet på anbefaling af sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ behandling, København 1999.Læs undersøgelsen. OBS - det er en stor fil, så den kan tage en rum tid at downloade.

Vaccination

 • Ravi Roy & Carola Roy, Homøopatisk behandling af vaccinationsskader.Klitrose 1995.
 • Isaac Golden, Vaccination og homeoprofylakse? En gennemgang af risiko og alternativer. 6. udgave. Af Dr. Isaac Golden. Klitrose, 2005.

Teori

 • Anita Neesgaard, Introduktion til homøopati. Forlaget Similia, 2005. Anvendes bl.a. i undervisningen på Homøopatiskolen.
 • Dr. Samuel Hahnemann, Organon, Helbredelseskunstens værktøj, 6. udgave, Forlaget Thanning og Appel 1990. Homøopatiens grundlæggende skrift, udgivet første gang i 1810. Hvis man vil studere homøopatien nærmere.
 • Per Neesgaard, Mennesket, miasmen og modaliteten, Forlaget Similia 2002.

Dyr

 • Dyrlæger Mette Vaarst, Kirsten Bock, Jes Rossen Nissen, Claus Kofoed Johnsen & homøopat Jon Holden, Veterinær homøopati. Tredje hæfte i serien om økologisk kvæghold. Udgivet af Landbrugets rådgivningscenter, Århus

 

Historiske bøger og tidsskrifter om homøopati på det Kongelige Bibliotek:

2 Hvad er Homøopati? Overs. fra Engelsk ved Oscar Hansen 28/feb/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
3 Kan den homøopathiske Kur helbrede Syge, og bør ikke det danske Folk oplyses derom? af S.V. 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
4 Kortfattet homøopathisk Lægebog udarbeidet af L.D. Hass 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
5 Et Par Ord til Forklaring af H. Lund 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
6 Den homøopathiske Lægemethodes Historie og Betydning oversat fra det Tydske i Korthed fremstillet 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
7 Vor Tids Helbredelseslæhre en Samling Breve af W. Stens udgiven af den homøopathiske Forening i Kj 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
8 De moralske Beviser for Homøopathien to Forelæsninger afholdte i det Londoner homoeopathiske Hospi 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
9 Katechismus i Homøopathien eller kort og fattelig Fremstilling af den homøopathiske Lægemaades Gr 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
10 En Brevvexling med Recitatio bidrag til Belysning af Homøopathiens Stilling hertillands af H. Lund 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
11 Den homøopathiske Lægemethode fremsat i sine Grundtræk af Statsraad Dr. von St.-n. oversat af Tø 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
12 Homøopathien contra Allopathien eller Sandhedens og Fornuftens Stemme mod Homøopathikens Fienders 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
13 Homøopathisk Lægebog eller Homøopathiens Anvendelse ved Sygesengen oversat efter Originalens syve 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
14 Den homøopathiske Curmaades Fortrin og Mangler; samlede og fremsatte af Gustav Ludvig Baden 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
15 Beretning om adskillige haardnakkede Sygdomme, der i Sommeren 1874 ere behandlede paa den homøopati 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
16 Kort og fattelig Lægebog efter den med Lidelsen stemmende (homøopathiske) Lægemaade samlet og uda 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
17 Tre Foredrag over Homøopathien holdte af Brasol i pædagogisk Museum i St. Petersborg, oversatte af 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
18 Den homøopathiske Helbredelse - Læres Aand efter S. Hahnemann oversat af H.C. Lund 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
19 Kortfattet homøopathisk Lægemiddellære oversat og bearbeidet nærmest for Lægfolk efter Clotar M 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
20 Homøopathiens Væsen og Værd en almeenfattelig Fremstilling og Belysning af denne Lægemethodes Ho 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
21 Homøopathisk Huuslæge, eller almeenfattelig Anviisning til at behandle sædvanligt forekommende Sy 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
22 Fnat, Syphilis, Sykosis, de chromiske Sygdommes Kilder og deres homøopathiske Helbredelse (for Enhv 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
23 Homøpathien i den rette Belysning foredrag, holdt i Industriforeningen den 4de Mai 1867 forsvar mod 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
24 Om den homøopatiske Lægemethode og dens Udøvelse (oversat fra Tydsk) af Carl Sundheim udgivet af 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
25 Lægmand taler til Lægfolk om Krigen imellem Lægerne af S.H. Petersen 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
26 Homøopathien paa dens nuværende Standpunkt, et populært kritisk Skrift af E.N. Feveile 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
27 Den homøopatiske Huus- og Reiselæge eller uundværlig Hjelpebog for alle Huusfædre paa Landet, so 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
28 Grundtræk af den nye med Naturen overeensstemmende Lægemaade, sædvanligen kaldet Homøopathie, sa 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
29 Et Ord om Homøopathien om Virkemaaden af de homøopathiske Lægemidler samt et Brev og en Fortegnel 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
30 Aabent Sendebrev til Hr. Stiftslæge Gjersing i Anledning af hans Skrift: "Homøopathiens Væsen og 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
31 Om det af Dr. Fangel undgivne Skrift: "Homøopathiske Forsøg ved Sygesengen" af C. Otto 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
32 Nogle Betragtninger fremkaldte ved Høiesterets Præmisser til Dommen i den mod praktiserende Læge 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
33 Den ældre og nyere Homøopathie saavelsom dens Standpunkt til Medicinen i Almindelighed tre Foraars 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
34 Kort og fattelig Lægebog efter den med Lidelsen stemmende (homøopathiske) Lægemaade samlet og uda 01/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
35 Homøopathisk Huus-og Familielæge en Fremstilling af Homøopathiens Grundsætninger til Helbredelse 02/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
36 Svar paa Recensionerne over "Homøopathiske Forsøg ved Sygesengen" 02/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
37 Opfordring til Danmarks videnskabelige Læger at meddele Publicum deres paa egen Erfaring grundede D 05/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
38 Allergicas lægemidler forfatter: Peer Bach Boesen 10/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
39 Det homøopatiske Lægeprincip Foredrag 10/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
40 Homøopatisk Tidsskrift 10/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
41 Homøopatisk Hospital 29/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
42 Homøopatisk Kogebog Udg. og forsynet med Forord af E. N. Feveile 29/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
43 Homøopatisk Huuslæge, eller almeenfattelig Anviisning til at behandle forekommende Sygdomsformer o 29/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
44 Homøopatisk Huuslæge, eller almeenfattelig Anviisning til at behandle forekommende Sygdomsformer o 29/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
45 Kan det bevises? Fællesudtalelser af Generalforsamlingen i "Homøopatisk Brugsforening". 29/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
46 12te Beretning om Indsamlingen til et homøopatisk Hospital for 1882/83 29/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
47 Homøopatisk Medicinaltaxt (nomenklatur og Tilberedning efter Dr. Willmar Schwabes Pharmacopoea homo 30/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
48 Populær homøopatisk tidende Den Homøopatiske Forening 31/mar/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
49 Homøopathien, en Læsebog for det dannede ulægekyndige publikum af C. von Bønninghausen oversat. 21/jun/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
50 Homøopatisk Tidsskrift 21/jun/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
51 Homøopatisk Tidsskrift 21/jun/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
52 Æskulap paa Vægtskaalen med Tillæg : Om Lægemaaden i Forbrændelser, en Huuslæges Valg, en Bør 21/jun/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
53 Mit Resultat en endelig Beretning om mine Erfaringer angaaende Homøopathie og Allopathie af Henr. L 21/jun/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
54 Homøopatien i Billeder og Tekst fra alle Lande Udg. af det internationale homøopatiske Selskab 26/sep/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
55 Folkeligt månedsskrift helliget homøopatien udg. af den Homøopatiske Forening 27/sep/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
56 Folkeligt månedsskrift helliget homøopatien udg. af den Homøopatiske Forening 27/sep/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
57 Folkeligt månedsskrift helliget homøopatien udg. af den Homøopatiske Forening 27/sep/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
58 Folkeligt månedsskrift helliget homøopatien udg. af den Homøopatiske Forening 27/sep/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
59 Folkeligt månedsskrift helliget homøopatien udg. af den Homøopatiske Forening 27/sep/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
60 Folkeligt månedsskrift helliget homøopatien udg. af den Homøopatiske Forening 27/sep/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
61 Folkeligt månedsskrift helliget homøopatien udg. af den Homøopatiske Forening 27/sep/2007 Slotsholmen, Læsesal Vest 00
62 Folkeligt månedsskrift helliget