Medlemskab

12 GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI

MEDLEMSKAB AF DSKH

DSKH har fokus på at forbedre de faglige vilkår for klassiske homøopater i Danmark samt at hæve det faglige niveau blandt vores medlemmer. Klassiske Homøopaters MDSKH´s omdømme meget vigtigt for foreningens profil og det er det enkelte medlems professionelle adfærd og faglige standard som tegner DSKHs ansigt udadtil.

DE FIRE MEDLEMSKATEGORIER

 1. Aktiv medlemskab
  For færdigudannede homøopater, inkl. automatisk RAB registrering og forsikring.
 2. Elevmedlem
  for studerende på homøopati uddannelser.
 3. Hvilende medlem
  For dem der mangler supplerende kurser, er på orlov eller barsel (max 2 år).
 4. Støttemedlem
  For dem der ønsker at støtte DSKHS arbejde.

 

RETTIGHETER OG PLIGTER DER KARAKTERISERER DE FIRE KATEGORIER

Om aktiv, elev og hvilende medlemskab

Om Støtte medlemskab

OPTAGELSESKRAV

Aktive medlemmer kan bruge titlen Klassisk Homøopat MDSKH, RAB og skal leve op til følgende krav for at blive optaget.

Optagelseskrav for aktive

RAB godkendelseskrav

 

OBLIGATORISK VEDLIGEHOLDELSE AF FAGLIGE VIDEN FOR AKTIVE MEDLEMMER ( CPD ordningen )

Aktive medlemmer skal for at opretholde deres medlemsstatus og RAB status optjene et fastsat antal point over en treårig periode. Se vejledningen her: CPD ordningen

 

ANSØGNING OM MEDLEMSKAB

Udfyld nedenstående blanket

Ansøgning om DSKH medlemskab

 

ANSØGNINGSGEBYRER

Ansøgningsgebyr for aktive inkl. RAB 1500 kr.

Ansøgningsgebyr for hvilende og elever 500 kr. og 100 kr. for overgang derfra til aktivt medlemskab.

 

KONTINGENTER

Årligt kontingent for aktive                       2200 kr

Årlig forsikring                                            513 kr

Årligt kontingent for RAB registrerede       400 kr.

Årligt kontingent for elev medlemmer         250 kr.

Årligt kontingent for hvilende medlemmer 1100 kr.

Årligt kontingent for støttemedlemmer minimum 300 kr.

Hvis du planlægger uddannelse som klassisk homøopat, kan det være en hjælp til valg af uddannelse at kende til uddannelses-retningslinier fra European Central Council for Homeopaths.