Nyheder fra ind- og udland

18/02-2018

Homeopatiens internasjonale plass i medisinske helsetjenester

Hva skjer globalt?

Anton Popov fra Ukaina har vært kirurg på sykehus i 10 år, men har deretter videreutdannet seg til klassisk homeopat. Han viste til gode resultater ved behandling av benigne tumorer/lipomer med homeopatiske enkeltmidler uten kirurgisk intervensjon. I diskusjonen etter Popovs foredrag kom det frem at vi er inne i en vanskelig tid for homeopatien i Ukraina og Tyskland. Det skjer endringsprosesser i den medisinske verden hvor det ikke handler om enten eller, men både og, fra allopatisk og homeopatisk medisin inn i integrativ medisin.

Epidemiske sykdommer

Fra et historisk perspektiv ser vi at spredningen av homeopati primært har vært knyttet til behandlingen av alvorlige epidemiske sykdommer. Dr. Bishnu Bhakta Kawan fra Nepal fortalte hvordan de behandlet befolkningen etter jordskjelvet i Nepal i 2015. Først behandlet han pasienter med Aconitum som akuttmiddel på selve hendelsen. I dagene etterpå kom det store tunge regnbyger og deretter storm med flom. Mange mennesker fikk diaré som ble behandlet med Arsenicum og Mercurius, og deretter Phosphorus som viste seg å være genus epidemicus.

Dr. Mayra Riveron Garrote fra Cuba delte også erfaringer og forskning med å gi homeopatisk behandling under epidemier. Homeopatisk behandling fikk en legal status på Cuba i 2005. De har mange kontrollerte studier å vise til, blant annet på behandling av Dengue feber (2006) og Leptospirose (2007). Grunnet dårlig økonomi har ikke Cuba råd til vaksinasjoner av befolkningen. Landet har derfor lang erfaring med å forebygge og behandle epidemier med homeopati. Også India er et land som har solid erfaring ved å bruke homeopati som behandling ved epidemier. De antyder også at nosoder virker som konvensjonelle vaksiner. Dette må undersøkes nærmere. Så langt har Cuba brukt lite nosoder, unntatt ved Leptospirose.

Homeopat Andre Saine fra Canada presenterte tall som er i klart favør av homeopatien i behandlingen av lungebetennelse.  I dag er det en ledende årsak til dødsfall hos eldre mennesker. Dr. Saines kliniske erfaring tilsier at dess høyere potens som blir brukt, dess raskere restitusjon.

Fremtidens forskning

Carstens Stiftelse for homeopatisk forskning og utdanning i Tyskland utfører grunnforskning på effekten av homeopatiske medisiner innen klinikk, nanomedisin, stabile vann cluster, feltlignende effekter, kvanteeffekter og veksling av molekylær dynamikk. Det er mange som ønsker å  gjøre pragmatiske RTC studier. I forhold til tilgjengelige ressurser brukes disse 46% på klinisk forskning, 24% på grunnforskning, 17% på intern forskning og 13% på undervisning og klinisk trening. I 2018 vil de lage en forskningsplattform og videre gå ut i media for å møte akademia.

India gjør også mye forskningsarbeid, og ved universitetet i Bern forskes det på nanopartikler. Forskning innen kvantefysikk, og forholdet mellom vann og materie, bidrar til å oppdage nye sammenhenger i og mellom fysiske og biologiske elementer, prosesser som naturen fungerer etter – og hva disse skaper.