Henvisningsliste for Klassiske Homøopater MDSKH

Charlotte Yde
RAB - Registreret Alternativ Behandler
Danmarksgade 27
5000 Odense C.
Tlf: 4020 4234
Email: mail@charlotteyde.dk
www.charlotteyde.dk

Telefontid hverdage kl. 12-13 samt torsdag kl. 19-20.
Grunduddannelse: BSc. Health Science Homoeopathy fra Westminster University 2002. Uddannelsen er en 3 årig fuldtidsuddannelse med tilknyttet polyklinik, hvor de studerende behandler under supervision fra erfarne homøopater. Se evt. mere om de komplementære uddannelser på Westminster University, som homøopatiuddannelsen er en del af på www.wmin.ac.uk
Videreuddannelse: Uddannet Naturopraktor fra Hippokrates Skolen for Naturmedicin i 1989. Uddannelsens hovedfag var: Ernæring, plantemedicin og homøopati. Efteruddannelse i store træk hos George Vithoulkas, Jonathan Shore og Massimo Mangialavore. Jeg arbejder under supervision.
Arbejder i projekt behandlerteam, som er et forskningsprojekt sponsoreret af Scleroseforeningen, hvor komplementære behandlere samarbejder om at behandle sclerose.
Afholder kurser i brug af homøopatiske akutmidler, og holder foredrag om homøopati.
Sprog: dansk og engelsk.


Homøopater i andre områder

Bornholm (1)
Jylland (3)